Biserica „Petru si Pavel” – Ghimbav, Brasov

Biserica "Petru si Pavel" - Ghimbav, Brasov

Picturi bisericesti [Bumbu Constantin, Bumbu Emanuel, Bumbu Liviu]:
Biserica „Petru si Pavel” – Ghimbav, Brasov